Retourneren en garantie

Retourneren

De klant mag een artikel retourneren binnen de 14 dagen na de levering op voorwaarde dat het geen gepersonaliseerd item betreft. Het artikel moet binnen de 20 dagen na de levering terugbezorgd zijn aan Fleurige Foliekes op kosten van de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Fleurige Foliekes zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant. 

 

Garantie

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Fleurige Foliekes klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Fleurige Foliekes.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.